ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz očuvanh jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namjenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrđen sukladno ovome Zakonu.

Uznačajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

ZEČEVO


Otočić Zečevo kod mjesta Vrboske na Hvaru ime je vjerojatno dobio po nekad brojnoj populaciji zečeva, ali to je tek pretpostavka. Sam je otok u relativno očuvanom prirodnom stanju jer nije naseljen, niti na koji drugi način korišten, osim ekstenzivnih turističkih posjeta radi kupanja. Nekad je na njemu postojao manji ugostiteljski objekt i turizam je bio nešto organiziraniji, ali to je odavno zapušteno. Osim nekoliko biljnih vrsta ugroženih u nižim kategorijama ugroženosti, vrijedi istaći neobičan položen oblik borova i druge vegetacije na sjevernoj strani otoka, što ukazuje na snažnu buru koja tu puše.