ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz očuvanh jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namjenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrđen sukladno ovome Zakonu.

Uznačajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

GRAB


Značajni krajobraz Grab je izvorišno područje potoka Grab u Cetinskoj krajini, pored istoimenog sela. Selo je od davnina poznato po svojim mlinicama, vodenicama kojih je u prošlosti bilo više, ali su neke još i danas aktivne. Danas one, pored svoga primarnog značenja, poprimaju sve više i značenje turističke atrakcije i destinacije izleta organiziranih skupina. Sam značajni krajobraz nalazi se uzvodno od naselja i u sebi obuhvaća svega nekoliko malih kućica, od kojih su neke i bivše mlinice, a danas su to sve kuće za odmor svojih vlasnika. Turističku funkciju uglavnom nemaju. Područje oko izvora je pošumljeno i kombinacija guste vegetacije, koja stvara polumrak, i žuborenja vode, koja zasićuje zrak vlagom, stvara vrlo ugodnu atmosferu za još uvijek rijetke i pojedinačne posjetitelje. Ovakvo stanište ima i neke specifične i dosta rijetke vrste, kao npr. vodenkosa, pticu koja nastanjuje samo vrlo očuvane male i brze vodotoke.