SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

ZLATNI RAT


Područje od Pakline do rta Borak i ceste za Murvicu proglašeno je zaštićenim kao geomorfološki spomenik prirode 1965. godine, a nalazi se kod mjesta Bola na otoku Braču.

Ovaj rt, građen od šljunka koji su bujice donijele s Vidove gore, jedinstven je fenomen. Zlatni rat je jedna od najljepših plaža na našoj obali. Rt ima izgled „jezika“, duboko isturenog u more (oko 400 m). Vrh mu stalno mijenja oblik, ovisno o morskim strujama. Ukupan dojam upotpunjuju okolne male plaže i borova šuma.