SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

MOČVARNI ČEMPRES(Taxodium distichum)


Ova je vrsta sjevernoameričkog podrijetla i rasprostranjenja, a nekoliko je primjeraka posađeno oko Jadra i predstavljaju egzote u našim krajevima. Najveći je primjerak zaštićen, jer je markantnog habitusa. Nije razvio tzv. "koljena", zračno korijenje inače uobičajeno za ovu vrstu. Vjerojatno je tomu razlog što ne raste na terenu podložnom poplavama. Inače nije prirodoslovno zanimljiv.