SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

MASLINA (Olea europaea)


Stara maslina u Kaštel Štafiliću, čija se starost procjenjuje na oko 1500 godina značajnih je dimenzija i atraktivnog habitusa, koji još više dolazi do izražaja jer se nalazi na čistini. Oko njezinog podrijetla tijekom vremena se razvijalo više teorija, a trenutačno se, temeljem genetičkih istraživanja, smatra da ima dominantne značajke divljih maslina. O njoj se redovito vodi stručna briga, a od plodova se izrađuje i ulje, koje se u prikladnim bočicama koristi kao suvenir. Ovaj je primjerak masline po svojim značajkama rijedak, iako ne i jedinstven, pa može figurirati kao lokalna turistička atrakcija.