SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

HRAST DUB (Quercus virgiliana)


Radi se o primjerku obične i karakteristične vrste, jedino relativno velikih dimenzija i starosti, pa je po tim značajkama prilično rijedak. Starost mu se procjenjuje na oko 700 godina. Prema lokalnoj legendi, a koja se prepričavanjem (u novije doba i prepisivanjem) stalno nadograđuje, pod njim se je odmarala i vojska jednoga hrvatskog kralja (Tomislava ili Zvonimira, ovisno o izvoru), nekoliko stotina godina prije nego je uopće iznikao.

Inače, hrast se danas nalazi u posve urbaniziranoj okolici, što, uz veliku starost, može predstavljati problem za njegovu vitalnost u budućnosti. Za zaštitu prirode nema posebnog značenja.