SPOMENIK PRIRODE

GRAPČEVA ŠPILJA


Špilja na otoku Hvaru, istočno od sela Gromin dolac u središnjem dijelu otoka (općina Jelsa), zaštićena je 1964. godine. U prvom redu je arheološki značajna zbog neolitske kulture, bez značajnijih prirodoslovnih vrijednosti. Špilja se nalazi na razmjerno teško pristupačnom mjestu.