SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

CRVENO JEZERO


Crveno jezero je prema morfološkoj klasifikaciji jama. Visina vode u njemu varira ovisno o sezoni, a vodom se opskrbljuje iz podzemnih kanala, te ne ovisi o lokalnim oborinama. Jezero je locus tipicus za dvije riblje vrste – imotsku gaovicu (Phoxinellus adspersus) i basak (Rutilus basak). Ime je dobilo po crvenim stijenama od kojih su građeni zidovi jame.

Uz Crveno jezero vezuje se legenda o Gavanu i njegovim dvorima, koji su Božjom kaznom zbog oholosti propali u ponor i tako je nastalo jezero. Novija je legenda ili "legenda" o dva američka aviona koje je njemačka protuzračna obrana oborila 1944. godine i koji su također pali u jezero, ali kasnija istraživanja ih nisu otkrila.

Prvi zapis o jezeru datira iz 18. stoljeća, poslije oslobođenja od Turaka.