SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

ČEMPRESI KRAJ GROBLJA (Cupressus sempervirens var. pyramidalis)


Skupina čempresa na seoskom groblju u Živogošću, zaštićena je 1970. godine. To je skupina od više destaka stabala čempresa, starosti oko 40 godina, a visine oko 20 m, te više manjih, visine 4-8 m, koji su prirodni podmladak prvih. Svi čempresi su lijepog oblika i zdravi, a osobito lijepo dijeluju kao skupina. Budući se nalaze na vrlo istaknutom položaju, daju značajnu estetsku vrijednost krajobrazu.