SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

ČEMPRES (Cupressus sempervirens)


Nalazi se u dvorištu franjevačkog samostana u Hvaru. Zaštićen je kao spomenik prirode 1961. godine. Star je oko 500 godina, i jedno je od najstarijih stabala ove vrste kod nas. Grane su zanimljivog eliptičnog presjeka. Donje grane su oslonjene na podupirače, zbog opasnosti od loma uslijed vlastite težine. Zbog svoje velike starosti i specifičnog izgleda, ovo je stablo nesvakidašnji primjerak svoje vrste.