Studija sidrišta Splitsko-dalmatinske županije

Trajanje: 01.07.2016.-31.12.2017.

Nositelj: Javna ustanova MORE I KRŠ

Voditelj projekta: Jelena Kurtović, mag.biol.univ.spec.oecol.mar.

Proračun projekta: 758.462,55 HRK

     

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije je pokrenuo postupak izmjene Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Na inicijativu Upravnog odjela za turizam i pomorstvo koji sukladno Statutu Županije sudjeluje u izradi prostornog plana Županije koji se tiče upravljanja pomorskim dobrom pristupilo se izradi Studije sidrišta Splitsko-dalmatinske županije. Studija definira tipska rješenja sidrišta i sastavni je dio Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom na to da se više od 69% uvala obuhvaćenih Analizom prostornog potencijala obalnog pojasa Splitsko-dalmatinske županije u svrhu mogućih razvojnih aktivnosti (Obala d.d., Split, 2000.g.) nalazi u obuhvatu ekološke mreže Natura 2000 kojom upravlja JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", istu je Upravni odjel za turizam i pomorstvo uključio u izradu predmetne Studije sidrišta. JU MORE I KRŠ odgovorna je za koordinaciju čitavog procesa izrade Studije sidrišta, pisanje dijela teksta koji se odnosi na zaštitu podmorja na sidrištima ekološke mreže Natura 2000, komunikaciju sa županijskim i državnim upravnim tijelima, izvođačima, te sudjeluje u izradi karti staništa morskih lokaliteta unutar Natura 2000 mreže Splitsko-dalmatinske županije. Okvirni sadržaj Studije sidrišta Splitsko-dalmatinske županije definiran je kako slijedi: opis postojećeg stanja, izbor uvala za izgradnju (postavljanje) i korištenje sidrišta, opis staništa uvala unutar zaštićene ekološke mreže Natura 2000, prijedlog tipskih rješenja sa shematskim prikazom prostorne organizacije sidrišta. Budući investitor će prilikom pokretanja postupka dodjele koncesije trebati ishodovati dokumentaciju sukladno odrednicama Studije. Studija bi trebala ubrzati postupak ishodovanja koncesije za izgradnju (postavljanje) i korištenje sidrišta jer će ista sadržavati shematski prikaz prostorne organizacije sidrišta koji uzima u obzir maritimne i ekološke karakteristike uvale, te umanjiti ako ne i eliminirati konflikte u korištenju prostora od strane različitih dionika.

Dio Studije sidrišta koji se odnosi na zaštitu podmorja „Studija zaštite podmorja ekološke mreže Natura 2000 na sidrištima Splitsko-dalmatinske županije“ je prezentiran na Trećoj regionalnoj konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš održanoj u Vodicama od 13.-16. rujna 2017. ( C_Kurtovic.pdf')