RiTour


Diversifikacija i promocija turističke ponude urbanih destinacija na rijekama Jadranskog sliva kroz prekograničnu suradnju na održivom razvoju turizma, edukaciju pružatelja usluga u turizmu te kroz revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenje prirodnih resursa. Kao projektni partner Javna ustanova MORE I KRŠ je zadužena za komunalno uređenje izletišta na izvoru rijeke Jadro, za pripremu Studije „Pregled stanja i valorizacija mekousne pastrve u regiji (Hrvatska, BiH i Crna Gora)“, za nabavu oprema za kontrolu invazivnih vrsta riba unutar zaštićenih područja, te za suradnju s partnerima projekta na očuvanju i valorizaciji prirodne baštine rijeka Jadranskog sliva.