SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, odnosnopojedinačno stablo ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost.

Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

VITTURI


Ovaj park po načinu i vremenu svoga nastanka, te sadržaju, ima puno sličnosti s nedalekim trogirskim parkom Garagnin-Fanfogna. I njemu je, također, potrebna rekonstrukcija, a ima i manji dio površine u privatnom vlasništvu. Ipak, bitna je razlika u odnosu na spomenuti slični park u Trogiru, u tome što se o Vitturiju, barem na jednoj temeljnoj razini, cijelo vrijeme brine grad Kaštela, ta park, unatoč manjkavostima, ipak funkcionira kao javna, uređena i održavana parkovna površina.