SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, odnosnopojedinačno stablo ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost.

Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

PARK HOTELA PALACE


Ovaj je, nekada impresivan park, nastao početkom dvadesetog stoljeća oko privatne vile. Ta je vila kasnije postala hotel, dograđivana i pregrađivana, a samim se parkom nitko nije na stručan način bavio, te je on stalno gubio na vrijednosti. Današnje stanje, uz nejasan imovinsko pravni status, je takvo da se teško uopće može govoriti o nekoj hortikulturnoj vrijednosti, a u prirodoslovnom smislu nikada i nije bio vrijedan.