SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, odnosnopojedinačno stablo ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost.

Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

PARK GARAGNIN – FANFOGNA


Park je nastao oko 1800. godine kao privatni vrt aristokratske obitelji Garagnin. Po svom karakteru vrt je bio od početka raznolik, a i mijenjao se kroz vrijeme, te se, u slučaju rekonstrukcije, ne može govoriti o nekom jedinstvenom izvornom obliku, već se otvara prostor za kreativniji pristup. Naime, općenito govoreći, vrt je imao značajke ukrasnog perivoja (staze, egzotično bilje, paviljon, umjetni brežuljci, bunari, arheološki artefakti), a također i gospodarskog objekta (konjušnica, eksperimentalno aklimatiziranje novih vrsta gospodarski zanimljivih biljaka).

Veći dio parka danas je u javnom vlasništvu, a to je bio i glavni uzrok njegova posvemašnjg zapuštanja poslije Drugog svjetskog rata, pa praktično sve do danas. Stoga je i nekada zabilježeni broj od tristotinjak biljnih vrsta uvelike smanjen, a mnogi vrijedni artefakti su pokradeni. U jednoj kući živi privatni stanar, a konjušnica je u javnoj funkciji. Još se može naći pojedinačnih vrijednih primjeraka stabala, bilo zbog njihove rijetkosti, bilo zbog impozantnih dimenzija. Posljednjih desetljeća bilo je periodičnih akcija čišćenja, ali ništa sustavno, a ni stručno. Izrađen je projekt rekonstrukcije i čekaju se sredstva kako bi rekonstrukcija mogla početi.