SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

ČEMPRESI KRAJ SAMOSTANA SV. KRIŽA U ŽIVOGOŠĆU (Cupressus sempervirens var. pyramidalis)


Skupina čempresa kraj samostana Sv. Križa u Živogošću, zaštićena je 1970. godine. Sačinjena je od skupine 12 starijih i 13 mlađih stabala piramidalnih čempresa. Stariji su posađeni 1929. g., a mlađi su prirodni podmladak prvih. Ovi čempresi formiraju vrlo lijepu skupinu stabala, koja je još značajnija jer se nalazi uz magistralu.