SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, odnosnopojedinačno stablo ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost.

Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

BOTANIČKI VRT OŠ "OSTROG"


Jedinstven školski botanički vrt u Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire. Ujedno i jedini spomenik parkovne arhitekture u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji nije povijesni perivoj. Vrt je nastao entuzijazmom i radom profesorice biologije i njezinih učenika na onečišćenom terenu oko nove školske zgrade. "Glavni", južni dio vrta uređen je u pejzažnom stilu s puno egzota, najviše iz suptropskih krajeva, od kojih su neke tu prvi put zasađene i kultivirane u Hrvatskoj. Vrste su uglavnom grupirane po srodnosti. Točan broj vrsta varira s vremenom, ali ima ih više od 1000. U sjevernom dijelu dio prostora je u funkciji škole (sportsko-rekreativne svrha), a od nasada vrijedno je istaći maslinik s 45 sorti maslina iz cijelog Sredozemlja.

Vrt je postao prepoznatljiv "brend", turistička atrakcija s organiziranim posjetama i izvorište mnogih vrijednih ekoloških ideja i inicijativa. Vrijednost mu je ugrožena zbog neusklađenog i neriješenog upravljanja, razapetog između dva sustava – prosvjete i zaštite prirode.