PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA JAVNE USTANOVE MORE I KRŠ

/1. prosinca 2017./ Novosti /


Javna ustanova je u postupku izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima Javne ustanove MORE I KRŠ, strateškog dokumenta koji utvrđuje svrhu i stanje zaštićenog područja te određuje ciljeve upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelje učinkovitosti upravljanja. U tu svrhu se od listopada 2017. organiziraju radni sastanci fokus grupa na temu posjetiteljske infrastrukture zaštićenog područja u funkciji turizma, obnove i valorizacije kulturne baštine, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u funkciji očuvanja, gospodarenja šumama u funkciji očuvanja, standardizacije turističkih usluga ka očuvanju prirode, edukacije dionika, brendinge zaštićenog područja, te lova i ribolova u zaštićenom području. Do sada su održana 3 radna sastanka, u Bolu, Hvaru i Omišu na kojima su sudjelovali predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, te nekolicina popratnih individualnih sastanaka s predstavnicima određene fokus grupe. Nacrt plana upravljanja će biti pripremljen tijekom ožujka 2018. nakon čega slijede javne konzultacije. Plan upravljanja donosi Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Ministarstva, po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda.