KONTAKT
RADNO VRIJEME

Za pitanja možete nam se
obratiti na broj:


Pon.-Pet.: 7:30 - 15:30


Prilaz braće Kaliterna 10
21000 Split

Informacije

Imate li pitanje, prijedlog ili komentar? Obratite nam se na našu e-mail adresu info@dalmatian-nature.hr

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Odluci o osnivanju i Statutu, Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova. Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje Župan Splitsko-dalmatinske županije na mandat od četiri godine dok jednog člana biraju zaposlenici Ustanove.

Sastav Upravnog vijeća Ustanove je:
Domagoj Lažeta
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
Mob: 098/929-24-18
domagoj.lazeta@dalmatian-nature.hr

Gvido Piasevoli
Tel: 021/332-322
Tel: 021/332-324
Fax: 021/332-323
Mob: 099/215-24-15
gvido.piasevoli@dalmatian-nature.hr
Pomoćnik ravnatelja za NATURA područja
Ivan Gabelica
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
Mob: 098/438-333
ivan.gabelica@dalmatian-nature.hr

Stručni suradnik za promidžbu, odnose s javnošću i turizam
Ana Perković
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
ana.perkovic@dalmatian-nature.hr

Stručni suradnik za infrastrukturne radove
Josip Lešina
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
josip.lesina@dalmatian-nature.hr

Viši stručni suradnik knjigovodstveno-financijskih poslova
Ivana Knezović
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
ivana.knezovic@dalmatian-nature.hr

Referent knjigovodstveno-financijskih poslova
Anita Veža
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
anita.veza@dalmatian-nature.hr

Administrativni tajnik - tajnica ravnatelja
Ankica Kanazir
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
Mob: 099/433-77-77
ankica.kanazir@dalmatian-nature.hr

STRUČNA SLUŽBA

Viši stručni suradnik - biolog
Nenad Pešić
Tel: 021/332-322
Tel: 021/332-324
Fax: 021/332-323
Mob: 099/816-49-96
nenad.pesic@dalmatian-nature.hr

Viši stručni suradnik - agronom
Zora Kažimir
Tel: 021/332-322
Tel: 021/332-324
Fax: 021/332-323
Mob: 099/202-95-45
zora.kazimir@dalmatian-nature.hr

Savjetnik biolog
Stjepan Mekinić
Tel: 021/332-322
Tel: 021/332-324
Fax: 021/332-323
Mob: 099/577-34-68
stjepan.mekinic@dalmatian-nature.hr

Viši stručni suradnik - geograf
Branimir Jukić
Tel: 021/332-322
Tel: 021/332-324
Fax: 021/332-323
branimir.jukic@dalmatian-nature.hr

Viši savjetnik oceanograf - voditelj projekata
Jelena Kurtović Mrčelić
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
Mob: 099/623-88-69
jelena.kurtovic@dalmatian-nature.hr

Savjetnik za pripremu i provođenje EU projekata
Dujo Vlastelica
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
dujo.vlastelica@dalmatian-nature.hr

Stručni suradnik za pripremu i provođenje EU projekata
Ana Maria Čogelja
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
anamaria.cogelja@dalmatian-nature.hr

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE

Glavni čuvar prirode
Jakov Podrug
Fax: 021/332-323
Mob: 099/422-35-88
jakov.podrug@dalmatian-nature.hr

Čuvar prirode
Ivica Jurić-Kaćunić
Mob: 099/443-33-34
ivica.juric.kacunic@dalmatian-nature.hr

Čuvar prirode
Vedran Bađun
Mob: 099/433-55-55
vedran.badun@dalmatian-nature.hr

Čuvar prirode
Ivica Gabelica
Mob: 098/335-000
ivica.gabelica@dalmatian-nature.hr

Čuvar prirode
Branimir Kušćević
Mob: 099/422-35-79
branimir.kuscevic@dalmatian-nature.hr

Čuvar prirode
Mislav Lažeta
Mob: 099/623-88-68
mislav.lazeta@dalmatian-nature.hr